Đóng
 • vi
 • Cháo dinh dưỡng Moringa

  BrainMark thực hiện nghiên cứu thị trường Cháo dinh dưỡng Moringa nhằm khám phá & đo lường thói quen & hành vi mua hàng, sử dụng sản phẩm cháo ăn liền, Đo lường mức độ nhận biết & sử dụng các nhãn hiệu cháo ăn liền, Thu thập thông tin nhằm phát triển thương hiệu và xây dựng kế hoạch truyền thông cho dự án.

  Dự án Cháo dinh dưỡng Moringa là một dự án xã hội với mục đích phát triển dinh dưỡng cộng đồng. Đây là một trong những giải pháp nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho tầng lớp nghèo và cận nghèo thuộc các vùng nông thôn Việt Nam


  timthumb
  moringa-3-seal

  Khách hàng Related