Đóng
 • vi
 • Dược Trang Minh

  Ngày 21 & 22/10/2013, BrainMark kết hợp với PMA triển khai chương trình In-House Training dành cho hơn 25 cấp quản lý bán hàng của Dược Phẩm Trang Minh trên cả nước Việt Nam tại TP. HCM. Với chuyên đề: “Phương pháp hiệu quả trong quản lý bán hàng dành cho doanh nghiệp Dược phẩm” chương trình đã diễn ra và kết thúc thành tốt đẹp.

   

  BrainMark đã mời Thạc Sĩ, Giảng Viên với 20 năm trải nghiệm kinh doanh và phát triển trong lĩnh vực Dược phẩm tại các doanh nghiệp Dược đa quốc gia như Zeneca Pharma Vietnam, Bayer Schering AG, Sanofi-Aventis, Pfizer Vietnam

   

  Khách hàng Related