Đóng
 • vi
 • Họp triển khai mục tiêu tại Tập Đoàn Đồng Tâm

  Ngày 2-6/1/2018 vừa qua BrainMark đã có mặt tại Tập Đoàn Đồng Tâm để cùng các anh/chị quản lý cấp cao, trưởng bộ phận  triển khai đánh giá và hoàn thiện các mục tiêu của chi nhánh và phòng ban theo mục tiêu chung của Tập Đoàn.

  Tất nhiên quá trình triển khai không phải là một việc đơn giản. Trong suốt 4 ngày, BrainMark Consulting & Training đã đồng hành không mệt mỏi để hoạch định cùng các anh/chị quản lý và trưởng bộ phận để đưa ra những mục tiêu, kế hoạch hành động cụ thể. Với những kinh nghiệm tư vấn cho rất nhiều công ty khác nhau trên khắp cả nước, BrainMark đã hỗ trợ để đưa ra định hướng và những đóng góp sát thực nhằm giúp các anh/chị Tập Đoàn Đồng Tâm có thể triển khai trong việc thiêt lập mục tiêu cụ thể rõ ràng.

   

   

   

  Kết quả mang lại sau sự cố gắng chung là các mục tiêu và kế hoạch đã được hoàn thành chỉnh chu, đúng với mục tiêu chung của Tập Đoàn Đồng Tâm và được sự đồng thuận của tất cả Ban Giám Đốc tại Tập Đoàn Đồng Tâm.

  Sự hài lòng của khách hàng luôn là mục tiêu hàng đầu của BrainMark. Trong suốt quá trình triển khai kế hoạch, đội ngũ BrainMark đã luôn cố gắng  phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ hết sức với mong muốn giúp cho Tập Đoàn Đồng tâm có thể xây dựng được một kế hoạch mục tiêu tối ưu nhất.

  ========================

  BrainMark Consulting & Training

  Tin tức Related