Đóng
 • vi
 • Vietjet Air

  BrainMark đã hân hạnh là đơn vị huấn luyện cho Công ty CP Hàng Không VietJet chuỗi 3 chương trình đào tạo, với chuyên đề đầu tiên: “Nâng cao kỹ năng bán hàng và Chăm sóc khách hàng hiệu quả” tại Hà Nội, ngày 09 & 10/11/2013, dành cho hơn 30 Đại lý cấp 1, Phòng vé VietJet.

   

  Ngày 18 & 19 – 22 & 23/11/2013, tại HCM tiếp tục huấn luyện chương trình thứ 3, với chuyên đề mang tên: “Nâng cao kỹ năng quản trị kênh bán hàng” dành cho hơn 80 Chuyên viên phát triển kinh doanh Đại lý VJC trên cả nước Việt Nam.

   

  vietjet-air-4

  vietjet-air-3

  vietjet-air-2

  vietjet-air-7

  vietjet-air-6

  vietjet-air-5

  Khách hàng Related